Filologiya məsələləri

Jurnalın təsisçiləri:
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu, «Elm və təhsil» nəşriyyatı

ISSN 2224-9257

Jurnalın təsisçiləri:


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu

 

«Elm və təhsil» nəşriyyatı